Anmälan & antagning

KANDIDATPROGRAMMET I INDUSTRIDESIGN, 180 HP

Antal platser: ca 15 studenter blir antagna till programmet varje år.

Urval: Urval sker på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju.

Språk: Programmet undervisas på svenska. Saknas betyg i svenska rekommenderas att sökande gör ett TISUS test.

Behörighet: Grundläggande behörighet (Svenska 3, Matematik 1a,b eller c, Engelska 6) och godkänt antagningsprov. Sökande ska lämna in hemuppgift senast den 1 Mars.

Programstart: Höstterminen 2022
Studieort: Umeå
Studieform: 100%, Normal
Anmälningskod: UMU-K5006
Sista anmälningsdag: 2022-03-01
Anmälan: Via antagning.se. samt inlämning av arbetsprov. Anmälan öppnar 21 januari 2022 klockan 13:00.

 

ANSÖKAN TILL KANDIDATPROGRAMMET

Anmälan till Kandidatprogrammet i Industridesign sker via antagning.se (21 januari till 1 mars 2022), samt inlämning av arbetsprov. Antagningsprovet består av tre delar; hemuppgift, arbetsprov och intervju.

Första delen i arbetsprovet är att lämna in en hemuppgift och ett personligt brev. Hemuppgiften publiceras den 2:a december 2021 och lämnas in digitalt via denna webbsida. Använd länken "LADDA UPP HEMUPPGIFT OCH PERSONLIGT BREV" längre ner på sidan. Sista inlämningsdag är 1 Mars 2022.

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till Designhögskolan i Umeå för ytterligare arbetsprov och intervju.

HEMUPPGIFT OCH PERSONLIGT BREV

Kom ihåg att döpa dokumenten med ditt anmälningsnummer (8 siffror) samt hemuppgift respektive personligtbrev. Exempel: 12345678.hemuppgift.

Ditt 8-siffriga anmälningsnummer hittar du på "Mina sidor" på antagning.se.

LADDA UPP HEMUPPGIFT OCH PERSONLIGT BREV

 

 

 BEDÖMNING OCH URVAL

Urval till Kandidatprogrammet i industridesign sker på grundval av inlämnat arbetsprov och intervju. Arbetsprovet bedöms av en jury bestående av programansvarig för kandidatprogrammet och yrkesverksamma industridesigners.

VIKTIGA DATUM FÖR HÖSTTERMINEN 2022

 • 1 mars - Sista dag för anmälan via www.antagning.se.
 • 1 mars - Deadline för arbetsprover till Designhögskolan 1 mars senast 17.00.
 • 7 mars - Sista kompletteringsdag för betyg (Sista året på gymnasiet skickar in besked om detta)
 • 30 Mars - 1 April - Antagningsintervjuer och -prov under 3 dagar (sökande kallas till en av dagarna).
 • 16 maj - Resultatet av urvalet publiceras på www.antagning.se

Frågor om ansökan och uppladdning skickas till: adrian.lowander@umu.se

 • Behörighet och urval

  Programstart: Höstterminen 2022
  Studieort: Umeå
  Antal platser: 15
  Studieform: 100%, Normal

  Behörighet: Grundläggande behörighet (Svenska 3, Matematik 1a,b eller c, Engelska 6) och godkänt antagningsprov. Sökande ska lämna in hemuppgift senast den 1 Mars.

  Urval: En viktig merit är konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju.

  Anmälningskod: UMU-K5006
  Sista anmälningsdag: 2022-03-01
  Anmälan: Via antagning.se. Anmälan öppnar 21 januari 2022 klockan 13:00