Konstnärlig Grund
i Design

Konstnärlig grund i design är en första orientering i designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor. Studierna sker huvudsakligen i projektform där teori och praktik är kombinerat. Kurspaketet är öppet för alla med grundläggande behörighet och avslutas under hösten för att vara kompatibelt med att söka vidare utbildningar inom t.ex. design, grafisk formgivning och arkitektur.

Målet med utbildningen är att studenten ska få grundläggande kunskaper och förståelse för den konstnärliga process, inklusive teorier och metoder, som används vid utvecklandet av form och idéer samt kommunikation av dessa. Kursen fokuserar på metoderna och det praktiska arbetet för det konstnärliga undersökandet, visualisering och kommunikation.

Kurspaketet är uppdelat i två huvudkurser

Varje kurs består av två moduler på vardera ca 10 veckor. I modulerna arbetar studenterna individuellt eller i små grupper. Utbildningen betonar vikten av gruppinlärning och de processer där inlärningen ligger både i praktik och teori. Således förväntas studenterna närvara dagligen för att bidra till denna lärandemiljö. 

Språket är huvudsakligen svenska men vissa föreläsningar och material kan vara på engelska. Studieresultat rapporteras oftast individuellt i form av muntliga, visuella och skriftliga presentationer medan själva studieprocessen baseras på samverkan i studentgrupper.

Ansökan & antagning