Storys & Projekt

Digital design förebygger brott på nätet

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Studenter vid Designhögskolan har i samarbete med Polisen och ungdomar utvecklat fyra digitala tjänster som ska kunna bekämpa brottslighet riktad mot barn och unga på nätet.

"Den brottsliga aktiviteten flyttar successivt till den digitala världen. De barn och ungdomar som idag växer upp bygger sina liv alltmer kring internet och sociala medier, medan polismyndigheten fokuserar på en värld där det fysiska mötet premieras", säger John Forsberg, projektledare hos Polismyndigheten och projektets initiativtagare.

"Brottsligheten mot barn och ungdomar på nätet ökar för varje år och det finns ett stort behov av att tidigt fokusera på brottsförebyggande åtgärder inom den digitala världen".

De fyra designkoncepten

Safir 

Hjälper polisen att öppna samtal med tonåringar med roligt, interaktivt och informativt material, som syftar till att utbilda, engagera och bygga upp förtroende bland ungdomar och de vuxna runt omkring dem om den digitala miljön genom att skapa en vana att prata, fråga och agera om beteenden på nätet.

Team Sapphire Blu Presentation 2

Digitalt föräldraskap

I takt med att den digitala tidsåldern kommer över oss blir digitala brott allt vanligare bland ungdomar. En av anledningarna till detta är den stora klyftan mellan barns och föräldrars beteende på nätet. För att hjälpa barn och föräldrar att ta ansvar online erbjuder "Digitalt föräldraskap" överblick, vägledning och insikter om familjens digitala beteende.

DOME

Cova.os 

En digital tjänst som utnyttjar intelligent och humaniserad AI-teknik.
Systemet möjliggör förebyggande cybersäkerhet, tillåter intuitiv  brottsrapportering online och identifierar digitala oroshärdar. AI-hybriden "Ebba" guidar och stödjer grupper på sociala medier mot nätbrott före, under och efter incidenter.

Team Onyx Cova Os Presentation 2

Myndighetsbufferten

Det är många unga som känner en hel del osäkerhet att närma sig polisen idag, särskilt när något händer på nätet. Det behövs en buffertzon mellan ungdomar och polisen som möjliggör en kultur av förtroende och stöd - utan att behöva vara rädd för negativa konsekvsenser.

Vlcsnap 2022 06 20 11H34m52s372

Ansvarstagande nätanvändare

Designprojektet "Police Patrolling the Internet" ingår som en del av det internationella masterprogrammet i interaktionsdesign vid Designhögskolan.

"Vi vill hjälpa dagens föräldrar att uppfostra ansvarstagande nätanvändare, säger Kay van den Aker", student vid Designhögskolan. 

De tolv studenterna har arbetat i fyra projektgrupper och kommer från Belgien, Indien, Kanada, Nederländerna, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tyskland och Österrike.

Projektet är en del av ett flerårigt samarbete mellan Polismyndigheten (polisregion Nord och Nationella Operativa Avdelningen), polisutbildning och Designhögskolan.

"De internationella designstudenternas unika angreppsätt med samskapande och systemtänkande har verkligen öppnat våra ögon. Polismyndigheten behöver innovera förändring med syfte att klara omställningen till ett alltmer digitalt samhälle. Vi har mycket att lära", säger  John Forsberg.