Projektsamordnare inom projekt som rör social innovation, 50%

  • Visstidsanställning längre än 6 månader 
  • 50%
  • Ansök senast 2019-12-12

Designhögskolan på Umeå universitet är en institution inom Teknisk- naturvetenskaplig fakultet som bedriver forskning och utbildning i industridesign och är en del av forsknings- och utbildningsmiljön vid Konstnärligt Campus. Designhögskolan en sällsynt blandning mellan det lokala och det globala i en unik skandinavisk miljö. Sedan skolan grundades 1989 har vi byggt vårt renommé genom ett lika skarpt fokus på kreativitet, praktik och människor. Det unika samarbetsklimatet - där studenterna föder varandras kreativitet i projekt som samarbetar med viktiga aktörer inom samhälle och industri - har blivit en motor för innovation erkänd över hela världen. Utmärkelser och rankings, tillika vårt världsomspännande nätverk av alumner, berättar bara en del av vår historia. 

Vi söker nu en projektsamordnare som tillsammans med aktörer inom och utom Umeå universitet kommer att arbeta med att bidra till att social innovation når sin fulla potential som samhällskraft kopplat till de globala målen i agenda 2030. Anställningen är på 50% med start enligt överenskommelse, slutdatum 2020-12-31. Sista ansökningsdag är 2019-12-12.

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna innefattar att tillsammans med övriga deltagare i projektet Mötesplats Social Innovation (som drivs av Enheten för externa relationer på Umeå universitet) undersöka och utveckla samarbete, metoder och lösningar för att möta samhälleliga utmaningar, arbeta med att identifiera behovet av ny kunskap inom området social innovation och vara en del i att skapa mötesplatser för detta. Att bygga delad kunskap genom att sammanlänka forskning, utbildning och praktik, samt samverkan med externa parter är en viktig del av arbetsuppgifterna. Personen kommer även vara inblandad i utvecklingsprojekt på Designhögskolan som rör hur social innovation kan integreras utbildningen. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

-Kartlägga befintliga pedagogiska projekt och forskningsprojekt kopplade till social innovation inom och utom Umeå universitet samt globalt
-Undersöka potentialen för pedagogiska utvecklingsprogram för lärare
-Organisera och vara värd för evenemang som t.ex. föredrag, seminarier och konferenspaneler
-Utveckla och etablera format för samarbete mellan forskare och samhällsaktörer
-Organisera och stödja nätverk av forskare och doktorander inom området på Umeå Universitet
-Utveckla arbetsmetoder för hur Umeå universitet kan bidra med kunskap och lösningar till våra parters inom området
-Stödja strategiska utvecklingsaktiviteter organiserade inom projektet mötesplats social innovation

Kvalifikationer 

Du ska ha en masterexamen inom industridesign samt god erfarenhet av att arbeta med utbildning och forskning på högskolenivå inom området social innovation. Vi söker dig med god samarbetsförmåga och erfarenhet av att skapa lokala och globala kontakter inom området. Du ska ha god erfarenhet av att kommunicera ditt arbete, och har goda kunskaper i engelska - både i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av att underlätta och främja arbete mellan olika discipliner inom området social innovation, samt av att organisera seminarier, konferenser och offentliga program samt erfarenhet av undervisning inom områdena industridesign och social innovation är ett krav. Önskvärt är att du har internationell arbetslivserfarenhet, samt erfarenhet av att arbeta med människor från olika kulturer och människor med särskilda behov. 

Ansökan

Länkar